Velkommen til frokostmøte!

Frokostmøte: En klimanøytral drivstoffbransje – Drivstoffbransjens veikart fram til 2050.

Bransjeforeningen Drivkraft Norge inviterer til frokostmøte på hotell Bristol torsdag 21. april kl. 08.00 -09.30.

Drivkraft Norge representerer selskaper som selger flytende drivstoff og energi i det norske markedet, og medlemmene våre har en stor rolle i proaktiv omlegging fra fossilt til fornybart drivstoff.

Tema for frokostmøtet er lansering av drivstoffbransjes veikart fram til 2050: «En klimanøytral drivstoffbransje», med fokus på innføring av reduksjonsplikt som erstatning for dagens omsetningskrav.

Vi spør kan reduksjonsplikt være en mer treffsikker metode for å redusere klimautslipp fra veisektoren enn dagens omsetningskrav?

Panelsamtale med Heidi Nordby Lunde (H), Frode Jacobsen (Ap) og Terje Halleland (Frp).

Dørene åpner kl. 08.00, og det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Frokost serveres fra kl.08, og det faglige opplegget starter ca. kl. 08.30. Vi er ferdige til kl. 09.30.
 
Adresse: Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo.
 

Påmelding til: jlh@drivkraftnorge.no