Vi må doble antall hurtigladere på 3 år

Person står på scene med mikrofon. I bakgrunnen vises powerpoint-presentasjon.

Fagsjef i Drivkraft Norge, Arnhild Wartiainen, la frem hvor ladebransjen står nå og hvilke utfordringer som hindrer bransjen i utbygging under tirsdagens frokostmøte.

I dag er det 115 elbiler per hurtiglader i Norge. På tre år må vi doble antallet for å kunne dekke behovet til den voksende elbilparken. Hvordan skal vi få det til? Dette var spørsmålet under tirsdagens frokostmøte “Lading og strømnettet”.

Tirsdag møttes fagpersoner og bransjefolk til frokostmøte vedrørende ladesituasjonen i Norge i dag og inn i fremtiden i regi av Drivkraft Norge. Vår fagsjef, Arnhild Wartiainen, la frem hvor ladebransjen står nå og hvilke utfordringer som hindrer bransjen til utbygging. 

- Et godt utbygd hurtigladenettverk er viktig for fortsatt vekst av elbiler på norske veier. Vi må lykkes med satsingen på elbiler for å nå våre klimaforpliktelser, fortalte Wartiainen de fremmøtte.

-  Ladebransjen står klare til å investere, men de møter motstand fra nettselskapene og behandlinger i plan- og bygningssaker i de ulike kommunene. Det skaper usikkerhet om og eventuelt når prosjekter kan gjennomføres, fortsatte hun.

Manus Pandey, Vice President i Statkraft og medlem av strømnettutvalget, gjennomgikk utvalgets NOU-rapport “Nett i tide”. Som også påpekte at det er mange flaskehalser i utbyggingen av strømnettet som må løses.

- Det kjappeste er å koble seg til der det er plass. Men det må også bygges nytt, sa Pandey.

Behov for riktige prioriteringer

Utvalget har kommet med mange anbefalinger til regjeringen for å få prosjekter raskere gjennomført. For å komme seg raskere på nett må det også skje en digitalisering i informasjonsflyten hos nettselskapene.

- Det er absolutt rom for digitalisering. PDFer går for tregt.

Strømnettuvalget og Drivkraft Norge er enig i mye, men ikke i hvordan prosjekter skal prioriteres. Utvalget har anbefalt regjeringen at prosjekter burde prioriteres på en ikke-diskriminerende måte etter først-til-mølla-prinsippet.

- Vi anbefaler ikke prioriteringer etter samfunnsnytte da dette er vanskelig å vurdere objektivt. Alt fra for eksempel arbeidsplasser til klimaprosjekter kan være samfunnsnyttige, sa Pandey.

Drivkraft Norge mener derimot at prioritering av samfunnsnyttige prosjekter må til. I den politiske debatten ga Stein Erik Lauvås (Ap) støtte til Drivkraft Norge.

- Det er ikke bærekraftig med først-til-mølla-prinsippet, sa Lauvås

To års ventetid

Fra Miljødirektoratet stilte Synnøve Grøndahl, som fortalte om kunnskapsgrunnlaget om hurtigladeinfrastruktur som Statens Vegvesen og Miljødirektoratet har utarbeidet for regjeringen. Deres undersøkelser viser at ladeselskaper opplever en saksbehandlingstid på to år for å koble seg på strømnettet. 

Både Grøndahl og Pandey påpekte problemer med forsinker saksbehandlingstiden. Miljødirektoratet viste også til at det er mangel på arealer til utbygging av ladestasjoner. 

I dag har vi 4 614 hurtigladere i Norge, Miljødirektoratet estimerer at vi må ha 9 000 innen 2025. Politikerpanelet bestående av Stein Erik Lauvås (AP), Michael Tetzschner (H), Ole André Myhrvold (SP) og Ola Elvestuen (V) ble utfordret på om dette er noe som er mulig å få til på tre år. Senterpartiet og Arbeiderpartiet var optimistiske. Høyre og Venstre var adskillig mer pessimistiske. Alle var imidlertid enige om viktigheten av å få på plass en rask utbygging av ladenettverket. Dette er et godt utgangspunkt for å kunne komme frem til effektive løsninger for bransjen.

Veien videre

Drivkraft Norge mener at dialog er viktig for å drive arbeidet videre. Oppfordrer myndighetene til å ta med ladebransjen på råd når regler og strategier skal utformes. Her står Drivkraft Norge klare til å bidra i arbeidet. 

Vi vil også oppfordre myndighetene til å la bransjen drive frem innovasjon og løsninger i dialog med forbrukerne.

  1. – NTP må være teknologinøytral

    Drivkraft Norge deltok i dag på innspillsmøte om neste nasjonale transportplan. Administrerende direktør Kristin Bremer Nebben var tydelig på at teknologinøytralitet er viktig for å sikre en effektiv reduksjon av klimagasser.