E10 er ikke farlig for bensinmotoren

Publisert

Hånd som holder drivstoffpumpe og fyller på biltank med Kjartan Berland innfelt

Kjartan Berland (innfelt) er fagsjef i Drivkraft Norge, og arbeider blant annet med fagområdet produktkvalitet. Portrettbildet er tatt av Moment Studio.

Flere medieoppslag de senere dagene forteller oss at enkelte verksteder mener at den nye bensinkvaliteten E10 er skadelig for bensinmotorer. Det er særlig tilfeller med gressklippere og påhengsmotorer som har vært omtalt. Fagsjef i Drivkraft Norge, Kjartan Berland, mener det blir for enkelt å si at det nødvendigvis er den nye bensinkvaliteten som er årsaken til motorproblemer. Det avgjørende er å forsikre seg om at man bruker rett drivstoff på rett motor.

– Biodrivstoff som er blandet inn i bensin og diesel solgt fra norske energistasjoner er ikke farlig for bilmotoren. Alt drivstoff som selges på energistasjonene må oppfylle de europeiske standardkravene som alle motorprodusenter godkjenner til bruk i sine motorer, sier fagsjef Kjartan Berland.

Det var tidligere i år flere av drivstoffaktørene valgte å starte opp med den nye bensinkvaliteten 95 E10. Selv om bensinkvaliteten er ny i det norske markedet, er den imidlertid ikke ny i europeisk sammenheng. Allerede har 16 land i Europa gått over til E10 som det nye standardproduktet på bensin.

Kan trygt brukes av de fleste bensinbiler

De aller fleste bensinbilene med årsmodell 2001 eller nyere, er godkjent for å kjøre på E10. Og alle biler produsert i 2011 eller nyere, kan bruke E10. Andre motorkjøretøy, maskiner og redskaper av nyere årsmodeller, på samme måte som for bilmotorer, vil også kunne bruke den nye bensinkvaliteten E10.

– Alle bensinmotorer kan bruke bensinkvaliteten E5, og her i Norge har E5 vært standard bensinprodukt siden 2016. Med økte krav og forventninger til mer fornybart i drivstoffet, er det naturlig at drivstoffselskapene i Norge også går i gang med å øke andelen bioetanol i bensin., sier Berland.

Omfattende standardiseringsarbeid

Det er den europeiske standardiseringskomiteen CEN som utarbeider og fastsetter produktstandarder. Både bensin E5 og bensin E10 inngår i den europeiske produktstandarden for bensin som har betegnelsen EN 228. Bensin E10 ble tatt inn i den europeiske produktstandarden for bensin i 2008, og er særskilt nevnt i EUs reviderte drivstoffkvalitetsdirektiv som ble vedtatt i 2009.

– Da E10 ble introdusert i Europa for 15 år siden, ble det tydelig kommunisert at eldre motorkjøretøy kan ha utfordringer med bensin som har en etanolinnblanding på 10 volumprosent slik som det er i bensin 95 E10. Da er alternativet å bruke bensin som er merket med E5, sier Kjartan Berland.  

Fagsjef Kjartan Berland mener de samme forhåndsreglene også må legges til grunn for andre motorkjøretøy og redskaper slik som blant annet båtmotorer, gressklippere, scootere og liknende.

– Hvis man er i tvil om motoren kan bruke bensin 95 E10 så må man sjekke hva som står i instruksjonsheftet, eller man bør forhøre seg med forhandleren. Det er motorprodusenten som må opplyse hvilke drivstoff som kan brukes på motoren. For å være sikker på hvilke drivstoff som kan benyttes på motorkjøretøy og redskaper, anbefaler vi at dette blir sjekket ut før man før man fyller drivstoff. Det er motorprodusenten som til syvende og sist må opplyse hvilke bensinprodukt som kan benyttes og dette skal stå spesifikt i instruksjonsheftet, avslutter Berland.