Endringer i avgifter og omsetningskrav fra 1. januar

Nytt år betyr også endrede avgifter på bransjens produkter og noen oppjusterte omsetningskrav for biodrivstoff. Her har vi samlet en oversikt over endringene.

Slik blir omsetningskravene i 2024:
  • Veitrafikken: 19 prosent, med et delkrav på 12,5 prosent avansert biodrivstoff. Delkravet for bensin blir fjernet. Det er ikke innført et eget delkrav for A-råstoff.
  • Luftfart: Holdes uendret på 0,5 prosent avansert biodrivstoff.
  • Andre formål (ikke-veigående): Uendret på 10 prosent avansert biodrivstoff.
  • Sjøfart: Uendret på 6 prosent avansert biodrivstoff.
Oversikt over avgiftene i 2024:

Som følge av enighet om statsbudsjettet for 2024, har regjeringen fastsatt følgende avgifter:  

Veibruksavgiftene for bensin og autodiesel senkes med henholdsvis 1,7 prosent og 7,2 prosent sammenliknet med 2023-avgiftene. For biodiesel og bioetanol økes derimot veibruksavgiften med 3,8 prosent. Dette betyr at veibruksavgiften for biodiesel er høyere enn for autodiesel.

CO2-avgiftene økes i forbindelse med den lineære opptrapping av denne avgiften til 2000 kroner/tonn CO2 i 2030. For mineralolje økes CO2-avgiften med 25,3 prosent, mens den øker med 23,1 prosent for bensin. CO2-avgiftene økes tilsvarende for andre fossile energibærere. Endringene inkluderer forventning om generell prisvekst på 3,8 prosent.

Null grunnavgift på mineralolje og biodiesel videreføres i 2024.