Prisstatistikk

Prisstatistikk over bensin og diesel. 

Prisstatistikken er basert på flere kilder. Hovedkildene er Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Refinitive, supplert med valutastatistikk fra Norges Bank og prisstatistikk fra EU.

Vit mer om hva som bestemmer drivstoffprisene.

Internasjonale produktpriser på bensin og diesel

Prisene i Norge vil være avhengig av de internasjonale prisene, hva selskapene må betale for bensin og diesel på det internasjonale markedet. Tallene er hentet fra Refinitive. De er beregnet på et gjennomsnitt av prisene for dagene midt i måneden. Beregningen er gjort på denne måten for at de internasjonale prisene best mulig skal kunne sammenliknes med forbrukerprisene fra SSB. Pprisene er for rene petroleumsprodukter, og tar ikke hensyn til eventuell innblanding av biodiesel og bioetanol.

Norske forbrukerpriser – årsgjennomsnitt

Gjennomsnittpriser per år beregnet av Drivkraft Norge, bassert på tall fra SSB.

Råoljepriser

Statistikk viser råoljeprisen både i USD per fat og kroner per fat.

Aktuelt
  1. Mener myndighetene overkjører bransjen med konkurransestridig regelverk

    Fra 1. oktober innføres et omsetningskrav på biodrivstoff for sjøfart. Bransjen vil bidra til økt bruk av fornybart drivstoff, men har gjentatte ganger varslet myndighetene om at regelverket som kommer i forbindelse med innføring av dette omsetningskravet, er i tydelig konflikt med konkurranseretten.

  2. – Alle fornybare løsninger må til!

    Sammen med Norges Lastebileier-Forbund satte Drivkraft Norge fokus på utslippsreduksjoner innen tungtransporten under årets Arendalsuka. Fagsjef Einar Gotaas var tydelig på at det haster å redusere utslippene, og at alle fornybare løsninger må til dersom klimamålene i 2030 skal nås.

  3. E10 er ikke farlig for bensinmotoren

    Flere medieoppslag de senere dagene forteller oss at enkelte verksteder mener at den nye bensinkvaliteten E10 er skadelig for bensinmotorer. Det er særlig tilfeller med gressklippere og påhengsmotorer som har vært omtalt. Fagsjef i Drivkraft Norge, Kjartan Berland, mener det blir for enkelt å si at det nødvendigvis er den nye bensinkvaliteten som er årsaken til motorproblemer. Det avgjørende er å forsikre seg om at man bruker rett drivstoff på rett motor.