Prisstatistikk

Drivkraft Norge sammenstiller prisstatistikk basert på flere kilder. Hovedkildene er Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Refinitive, supplert med valutastatistikk fra Norges Bank og prisstatistikk fra EU. Vil du vite mer om hva som bestemmer drivstoffprisene kan du lese her

Dette er statistikkene du kan laste ned:
Internasjonale produktpriser på bensin og diesel

Prisene i Norge vil være avhengig av de internasjonale prisene – altså hva selskapene må betale for bensin og diesel på det internasjonale markedet. Her finner du månedlige internasjonale priser på bensin og autodiesel, hentet fra Refinitive. Tallene er beregnet på et gjennomsnitt av prisene for dagene midt i en måned. Beregningen er gjort på denne måten for at de internasjonale prisene best mulig skal kunne sammenliknes med forbrukerprisene som SSB samler inn. Disse prisene er for rene petroleumsprodukter, og tar ikke hensyn til eventuell innblanding av biodiesel og bioetanol.

Norske forbrukerpriser – årsgjennomsnitt

Basert på tallene SSB samler inn, har Drivkraft Norge beregnet gjennomsnittspriser per år.

Råoljepriser

Drivkraft Norge har også statistikk som viser råoljeprisen både i USD per fat og kroner per fat.