Prisstatistikk

Drivkraft Norge sammenstiller prisstatistikk basert på flere kilder. Hovedkildene er Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Thompson Reuters, supplert med valutastatistikk fra Norges Bank og prisstatistikk fra EU.

 

Månedlige priser på drivstoff

SSB samler inn månedlige priser for bensin 95 oktan, bensin 98 oktan, autodiesel og fyringsolje. For bensin og diesel beregnes prisene som et gjennomsnitt av 100 stasjoner fordelt over hele landet. SSB henter beregner prisene fra de enkelte stasjonene på et gjennomsnitt av prisene for dagene midt i en måned.

Norske forbrukerpriser – årsgjennomsnitt

Basert på tallene SSB samler inn, har Drivkraft Norge beregnet gjennomsnittspriser per år.

Internasjonale produktpriser på bensin og diesel

Prisene i Norge vil være avhengig av de internasjonale prisene – altså hva oljeselskapene må betale for bensin og diesel på det internasjonale markedet. Her finner du månedlige internasjonale priser på bensin og autodiesel, hentet fra Thompson Reuters. Tallene er beregnet på et gjennomsnitt av prisene for dagene midt i en måned. Beregningen er gjort på denne måten for at de internasjonale prisene best mulig skal kunne sammenliknes med forbrukerprisene som SSB samler inn. NB: Disse prisene er for rene petroleumsprodukter, og tar ikke hensyn til eventuell innblanding av biodiesel og bioetanol.

Råoljepriser

Drivkraft Norge har også statistikk som viser råoljeprisen både i USD per fat og kroner per fat.

Aktuelt:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt