Prisstatistikk

Prisstatistikk over bensin og diesel. 

Prisstatistikken er basert på flere kilder. Hovedkildene er Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Refinitive, supplert med valutastatistikk fra Norges Bank og prisstatistikk fra EU.

Vit mer om hva som bestemmer drivstoffprisene.

Internasjonale produktpriser på bensin og diesel

Prisene i Norge vil være avhengig av de internasjonale prisene, hva selskapene må betale for bensin og diesel på det internasjonale markedet. Tallene er hentet fra Refinitive. De er beregnet på et gjennomsnitt av prisene for dagene midt i måneden. Beregningen er gjort på denne måten for at de internasjonale prisene best mulig skal kunne sammenliknes med forbrukerprisene fra SSB. Pprisene er for rene petroleumsprodukter, og tar ikke hensyn til eventuell innblanding av biodiesel og bioetanol.

Norske forbrukerpriser – årsgjennomsnitt

Gjennomsnittpriser per år beregnet av Drivkraft Norge, bassert på tall fra SSB.

Råoljepriser

Statistikk viser råoljeprisen både i USD per fat og kroner per fat.

Aktuelt