Biodrivstoff er et viktig klimaverktøy

Les vår kronikk om hvorfor vi mener biodrivstoff er en del av fremtidens løsning.

Et utdrag av denne kronikken ble først publisert i Dagens Næringsliv 01. juni 2017.

Utslippene i den norske transportsektoren skal betydelig ned. Spørsmålet er hvordan det skal skje, når vi vet at befolkningen og transportbehovet øker. Hvilke verktøy som må brukes?

For å oppnå klimamålet på lang sikt, trenger vi flere løsninger. Vi tror fremtidens bilpark vil bestå av flere teknologier, både el, hydrogen, biodrivstoff og konvensjonelle drivstoff. Ved å satse på flere teknologier skaper man en verktøykasse full av muligheter.

Denne våren har det vært kritisk søkelys på biodrivstoff. Da er det viktig å huske hvorfor norske myndigheter plasserte biodrivstoff i verktøykassa i utgangspunktet:

  • Den norske bilparken øker for hvert år
  • Bilene i Norge lever i gjennomsnitt 19 år
  • Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser 38 til 65 prosent av personbilparken være hybrid- eller konvensjonelle biler i 2030
  • TØI viser også at dieselmotoren vil være dominerende i lastebilparken i lang tid fremover

Dette betyr at i 2030, når vi skal ha nådd målet om å redusere CO2-utslippene i transportsektoren med 40 %, så kommer det fremdeles til å være en stor andel biler med konvensjonell motor på norske veier. Hvis ikke disse markedene får et grønnere alternativ, er det vanskelig å se for seg at klimamålet nås.

Hvis vi tar en titt i verktøykassa, er det kun biodrivstoff som kan tilby reduserte globale utslipp i eksisterende teknologi. I tillegg er infrastrukturen på plass gjennom nettet av bensinstasjoner spredt over hele landet. Det er avgjørende at det biodrivstoffet som brukes er bærekraftig, og har ønsket klimaeffekt. Derfor har våre medlemmer, Circle K, Uno-X, YX, St1 Norge og Esso, erklært at de kun skal kjøpe biodrivstoff som minimum oppfyller EUs bærekraftskriterier.

Når det er sagt, så er det med biodrivstoff som med all annen teknologi; den har behov for å modnes. Akkurat som at teknologiutviklingen for el- og hydrogenbiler går stadig fremover, pågår det en likedan utvikling for biodrivstoff. Det er en stadig jakt på nye og bedre biokomponenter. Flere har offentliggjort at de ønsker å investere i produksjon av avansert biodrivstoff basert på råvarer som ikke er i konkurranse med mat. Når det gjelder kravene til hva slags biodrivstoff som kan selges, blir de stadig strengere, både i Norge og i EU. Det er positivt. Vi trenger politikk som både stimulerer til omsetning av avansert og bærekraftig biodrivstoff, og som samtidig legger til rette for økt produksjon og utvikling av dette. På den måten sørger vi for at klimaeffektivt biodrivstoff beholder sin plass i verktøykassa.

Til slutt: vi registrerer at medieoppslagene denne våren har skapt usikkerhet hos våre kunder. Er det trygt å fylle bensin og diesel med biodrivstoff? Vi understreker at landets bensinstasjoner, både nå og i fremtiden, selvfølgelig vil selge produkter tilpasset den norske bilparken. Det er ingen grunn til å bekymre seg for det motsatte, fordi alt drivstoff som omsettes må oppfylle svært strenge europeiske produktstandarder.