Drivkraft Norge

Innhold

Artikler

Vis filtrering

86 resultater

Type artikkel
Velg område
86 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Energistasjoner, Elektrisitet, Høringssvar

  Forslag om endringer i nettleiestrukturen

  Drivkraft Norge har i dialog med Elbilforeningen, Zero, NAF, Virke, Energi Norge og bransjeaktørene, sendt svar på høringen fra NVE. Les vårt innspill her.

 2. Nyhet, Biodrivstoff, Avgifter, Høringssvar

  Endringer i særavgiftsforskriften

  Drivkraft Norge har oversendt høringssvar til nytt avgiftsregelverk på biodrivstoff. Les våre innspill her.

 3. Nyhet, Politikk, Biodrivstoff, Avgifter

  Skuffende om bioavgift

  Regjeringen foreslår ingen endringer knyttet til veibruksavgiften på biodrivstoff i revidert statsbudsjett. Det betyr at hvis ikke Stortinget velger å endre på dette i budsjettforhandlingene, blir det full veibruksavgift på alt biodrivstoff fra 1. juli 2020.

 4. Nyhet, Biodrivstoff, Klima og miljø

  Økt bruk av fornybart drivstoff

  Salget av fornybart drivstoff i Norge økte med 20 prosent i 2019, viser tall fra Miljødirektoratet. Spesielt positivt er det at andelen avansert biodrivstoff har økt. Samlet bidro biodrivstoffbruken i 2019 til den største utslippsreduksjonen i transportsektoren.

 5. Nyhet, Drivstoff, Biodrivstoff, Elektrisitet, Klima og miljø

  Rapport: Utfordrer begrepet «nullutslippskjøretøy»

  Rapporten illustrerer at flere typer teknologier kan gi lave klimaavtrykk når man ser det i et livsløpsperspektiv. Drivkraft Norge mener rapporten for alvor viser at definisjonen «nullutslippsbil» i NTP bør endres.

 6. Nyhet, Industri, Biodrivstoff, Elektrisitet, Klima og miljø, Høringssvar

  – Uheldig at Klimakur ikke er teknologinøytral

  For å nå norske klimamål er vi avhengig av et samspill mellom flere teknologier. Drivkraft Norge mener derfor det er uheldig at Klimakur ikke vurderer klimaeffekten av ulike teknologier ut ifra like kriterier. Les vårt høringssvar til Klimakur 2030 her.

 7. Nyhet, Politikk

  Kompensasjonsordningen vil gjelde drivstoffbransjen

  Regjeringen har fremmet forslaget om kompensasjonsordning til bedrifter som har bortfall av omsetning på bakgrunn av korona-tiltakene. Drivstoffbransjen vil omfattes av denne ordningen.

 8. Nyhet, Politikk, Bensinstasjoner, Avgifter

  – Viktig gjennomslag for bransjen

  Drivstoffbransjen får utsatt innbetalingen av særavgifter til juni, helt i tråd med det Drivkraft Norge har bedt om på vegne av sine medlemmer.

 9. Nyhet

  Bransjen ber om utsettelse av særavgifter

  På vegne av drivstoffbransjen har Drivkraft Norge sendt nytt brev til myndighetene hvor vi ber om at det i første omgang blir innvilget utsatt innbetaling av særavgifter på drivstoff for en periode på 3 måneder.

 10. Nyhet

  Innspill til ny Enova-avtale

  Les Drivkraft Norges innspill til den nye, fireårige avtalen mellom Klima- og miljødepartementet og Enova.