Drivstoffsalget 2017

Publisert

Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at salget av drivstoff til veitrafikken har flatet ut, og er på samme nivå som i 2016.

I 2017 ble det solgt 4 253 millioner liter drivstoff, hvorav 3 125 millioner liter var autodiesel. Dieselsalget økte med nesten en prosent fra 2016, mens bensinsalget falt med to prosent.

Biodrivstoff til veitrafikken er inkludert i disse tallene, og bidrar dermed til at klimagassutslippene fra transportsektoren likevel går ned.

I 2016 utgjorde biodrivstoff 10 prosent av totalt drivstoffsalg til veitrafikken. Drivkraft Norge har ikke tall for hele 2017 enda, men foreløpige tall fra Skattedirektoratet (for de tre første kvartalene i 2017) viste en økning opp til 17 prosent. 

Statistikken viser at salget av bensin fortsetter å falle, slik det har gjort siden 2001. Salget av diesel økte, men økningen var mindre enn tidligere år.

Norge hadde over 2,6 millioner personbiler i 2017, hvorav om lag 140 000 av disse er elbiler. Personbiler står for om lag 100 prosent av bensinforbruket og 40 prosent av dieselforbruket. Resten av dieselforbruket går til tungtransport og varebiler. Elbilenes andel av personbilparken er fremdeles såpass lav at de har begrenset påvirkning på drivstoffsalget nasjonalt. 

Andre drivstoffer

Det ble solgt 890 millioner liter anleggsdiesel i 2017, en nedgang på nesten 2 prosent fra 2016. Marine gassoljer falt med om lag 8 prosent til 1 302 millioner liter, mens salg av flydrivstoff økte med 6 prosent fra året før, til 1 141 millioner liter.

Les flere nyheter fra Drivkraft Norge: