12 prosent fornybar andel i det norske drivstoffet i 2018

Fra venstre: Tom Bratlie (Biodrivstoff 2030), klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Inger-Lise M. Nøstvik (Drivkraft Norge) og Anna von Streng Velken (Miljødirektoratet).

Det er en liten reduksjon fra året før, viser tallene fra Miljødirektoratet. Samtidig har andelen avansert biodrivstoff økt betraktelig, noe Drivkraft Norge mener er svært positivt.

Miljødirektoratet la i dag frem tallene for hvor mye biodrivstoff til veitrafikk som ble omsatt i det norske markedet i 2018, og hvilke råstoffer som er brukt. Drivkraft Norges medlemmer oppgir disse tallene til Miljødirektoratet hvert år.

Tallene viser at det ble solgt 497 millioner liter biodrivstoff i 2018. Av dette var 71 millioner liter biodrivstoff blandet inn i bensin, mens 426 millioner liter var blandet inn i dieselen. Totalt utgjorde bruken av biodrivstoff 12 prosent av den totale drivstoffomsetningen til veitrafikken. 

Økning i avansert biodrivstoff

Selv om omsetningen av biodrivstoff i 2018 gikk noe ned sammenliknet med året før, viser tallene at andelen avansert biodrivstoff øker betraktelig. Avansert biodrivstoff fremstilles av rester og avfall fra næringsmiddelindustri, landbruk eller skogbruk, og kommer altså ikke fra råstoff som kan brukes til mat eller dyrefôr. 

I 2018 ble det brukt 190 millioner liter avansert biodrivstoff i det norske markedet, mot 138 millioner liter året før. Avansert biodrivstoff utgjorde nærmere 40 prosent av omsatt biodrivstoff i 2018. Det er en dobling sammenliknet med året før.

– Det er positivt at bruken av avansert biodrivstoff fortsetter å øke. I 2018 ble hele det lovpålagte omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikken dekket av avansert biodrivstoff. Det viser at sammensetningen av råstoff har endret seg, ved at vi får mer av det biodrivstoffet myndighetene og bransjer ønsker mer av, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Hun mener det fremover blir viktig å få på plass en plan for økt bruk av fornybart drivstoff. Dette vil også kunne fremme norsk produksjon av avansert biodrivstoff.

Biodrivstoff bidrar med viktige klimagassreduksjoner

Bruken av biodrivstoff i 2018 bidro til å redusere klimagassutslippene fra veitrafikken i Norge med cirka 1,1 millioner tonn CO2.

– Vår bransje bidrar til utslippsreduksjoner, blant annet gjennom å gradvis erstatte det fossile innholdet i flytende drivstoff med fornybart innhold. Biodrivstoff gir rask og kostnadseffektiv reduksjon i klimagassutslippene fra norsk transportsektor, og kan brukes i dagens bilpark, sier Nøstvik.

Les også: