Drivstoffbransjen skal bli klimanøytral

Administrerende direktør i Drivkraft Norge under frokostmøte på Hotel Bristol 21. april. Foto: Drivkraft Norge.

Torsdag 21. april lanserte Drivkraft Norge drivstoffbransjens veikart mot klimanøytralitet på et frokostmøte på Hotel Bristol i Oslo. – At drivstoffbransjen skal bli ikke-fossil blir krevende, men det er fullt mulig, sier administrerende direktør i Drivkraft Norge, Kristin Bremer Nebben.

Drivstoffbransjen forsyner landet med drivstoff og energi, og er en viktig premissleverandør når det kommer til å få ned utslippene fra transportsektoren i årene som kommer. Bransjeforeningen Drivkraft Norge har derfor det siste året jobbet med å samle medlemmene om et veikart for en klimanøytral drivstoffbransje innen 2050.

- Norges klimamål er å redusere nasjonale ​utslipp med minimum 50 til 55 prosent innen 2030 sammenlignet med Norges utslipp i 1990. I dette regnestykket skal transportsektoren isolert sett bidra med 45 prosent av utslippskuttene sammenlignet med sektorens utslipp i 2005. I de kommende tiår skal transportsektoren gjennom en stor omstilling. Oppgaven er stor – men ikke uoverkommelig, fortalte Kristin Bremer Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge til de oppmøtte.

Foto: Drivkraft Norge

Teknologinøytralitet er avgjørende

Drivstoffbransjen tar blant annet til orde for å erstatte dagens omsetningskrav på biodrivstoff med en generell reduksjonsplikt av klimagasser for norske omsettere av drivstoff.

Vi mener at en teknologinøytral tilnærmingvil være en mer treffsikker metode for å redusere klimagassutslipp fra veitrafikken. Målet må være å få størst mulig reduksjon av CO2 og da må alle teknologier få telle med, slik som hydrogen, elektrisitet, bio-LPG og biogass sammen med biodrivstoff.  

Utredning av reduksjonsplikt

Under torsdagens frokostmøte var det interesse for reduksjonsplikt blant politikerne i panelet, selv om det var noe uenighet rundt systemet. De tre stortingsrepresentantene Heidi Nordby Lunde fra Høyre, Frode Jacobsen fra regjeringspartiet Arbeiderpartiet og Terje Halleland fra Fremskrittspartiet var likevel enige i at det er nødvendig med en offentlig utredning av reduksjonsplikt.

- Vi må utnytte teknologien som er der, og regjeringen må igangsette en utredning av reduksjonsplikt, kom det fra Halleland under samtalen.

Foto: Drivkraft Norge

Følg oss på Facebook, Twitter og LinkedIn for informasjon om neste frokostmøte og andre arrangementer i regi av Drivkraft Norge.