Høringer om statsbudsjettet

Fagsjefene Einar Gotaas og Arnhild Wartiainen har representert Drivkraft Norge på stortinget denne uken.

Denne uken og neste deltar Drivkraft Norge i komitehøringer på Stortinget, i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024.

For kort tid siden ble forslaget til statsbudsjett for 2024 lagt frem. Her kan du lese Drivkraft Norges kommentarer til budsjettforslaget. 

I etterkant av statsbudsjettfremleggelsen, gjennomfører de ulike komiteene på Stortinget høringer hvor organisasjoner og bransjeforeninger kan melde seg på for å gi sine innspill til budsjettet. 

Drivkraft Norge deltar i år på høringer i finanskomiteen, næringskomiteen, energi- og miljøkomiteen samt transport- og kommunikasjonskomiteen. 

Budskapene våre i de ulike komiteene er at veibruksavgiftene må erstattes med dynamisk veiprising, biodrivstoff må anerkjennes som en klimaløsning for offentlige anskaffelser, og behovet for å prioritere etablering av hurtigladere og en helhetlig oppfølging av ladebransjen.

I tillegg til muntlige innspill til de ulike komiteene, har vi også oversendt egne, skriftlige innspill.