Bransjen lanserte veileder for anskaffelse av biodrivstoff utenfor omsetningskravet

Gruppe med gjester som sitter på en bred trapp i moderne lokaler imens fagsjef Einar Gotaas i Drivkraft Norge presenterer ny veileder

Den nye veilederen for anskaffelse av bærekraftig biodrivstoff utenfor omsetningskravet var tema for Drivkraft Norges frokostmøte tirsdag 30. april.

Fagsjef Einar Gotaas i Drivkraft Norge presenterte bransjens nye veileder, som blant annet tar for seg de ulike kravspesifikasjonene ved anskaffelse av biodrivstoff utenfor omsetningskravet. Dagens DFØ-veileder for anskaffelse av drivstoff gjør det krevende for anleggsbransjen og andre sektorer å bli fornybare. Veilederen skal være et hjelpemiddel for hvordan gjennomføre gode offentlige og private anskaffelser av bærekraftig biodrivstoff utenfor omsetningskravet. Målet er å erstatte fossile drivstoffer med fossilfrie så raskt som mulig.

Martin Holmqvist i Veidekke, Sverre-Huse Fagerlie i Maskinentreprenørenes Forbund og Marit Hepsø i Oslo kommune presenterte behovet for anskaffelser av bærekraftig biodrivstoff utenfor omsetningskravet. Norge har i dag fire ulike omsetningskrav for biodrivstoff, rettet mot forskjellige transportformål. Disse kravene bidrar til reduksjon av fossilt drivstoff og klimagassreduksjoner i transportsektoren og i anleggsbransjen. Men for å oppnå ytterligere reduksjoner, er det behov for bærekraftig biodrivstoff som kommer i tillegg til omsetningskravene. Derfor har bransjen utarbeidet en ny veileder for dette formålet.

Sikrer bærekraftig biodrivstoff

Fagsjef Gotaas la vekt på de ulike kravspesifikasjonene til leverandører av bærekraftig biodrivstoff. Gotaas redegjorde også for forskjellen mellom avansert og konvensjonelt biodrivstoff, EUs bærekraftskriterier for biodrivstoff og de fire omsetningskravene for biodrivstoff i Norge. Drivkraft Norges medlemmer har forpliktet seg til kun å kjøpe inn bærekraftig biodrivstoff til omsetning i det norske markedet.

Oslo kommune, en av Norges største innkjøpere, har et mål om 95 % utslippskutt fra 1990-nivå innen 2030. Marit Hepsø i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune forklarte at kommunen bruker rundt 30 milliarder kroner på anskaffelser i året, og 10 av disse alene innen bygg- og anleggssektoren. Biodrivstoff blir benyttet både i bygg og anlegg, men også i kommunens drift av maskiner og kjøretøy. Det stilles krav til at alt biodrivstoff som kommunen bruker må oppfylle EUs bærekraftskriterier for biodrivstoff.

Veikart for fremtiden

Sverre Huse-Fagerlie i Maskinentreprenørenes Forbund, fremhevet Norges ambisiøse klimamål om 55 % utslippskutt fra 1990-nivå innen 2030. Han påpekte at Norge fortsatt er langt unna dette målet, og at Regjeringens forslag om forbud mot salg av anleggsmaskiner på diesel fra 2035, ikke er gjennomførbart eller vil gi ønsket klimagevinst.

Martin Holmqvist fra Veidekke diskuterte miljøtiltak i asfaltbransjen og utfordringene med å nå klimamål gitt snevrere fortjenestemarginer og redusert investeringsvilje. Han nevnte at asfaltbransjen opererer 75 asfaltverk, hvorav 60 bruker biooljer og 15 bruker pellets, biogass og hydrogen. Holmqvist kritiserte en eventuell konkurransevridning i bransjen og understreket viktigheten av å fortsatt prioritere biooljer i miljøkonkurranser, til klimanøytrale løsninger er kommersielt levedyktige.

Med presentasjonen av den nye veilederen for bærekraftig biodrivstoff, har bransjen et tydelig veikart for fremtiden. Det ble også rom for spørsmål fra salen, noe som bidro til en engasjerende og informativ diskusjon.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med fagsjef Einar Gotaas i Drivkraft Norge, e-post eg@drivkraftnorge.no.