Vellykket årskonferanse

Generalsekretær i Drivkraft Norge, Inger-Lise M. Nøstvik, sammen med fagsjef Kjartan Berland. Foto: Moment Studio.

24. oktober ble Drivkraft Norges aller første årskonferanse gjennomført. – Det ble en vellykket arena for å vise at våre medlemmer, og deres energiprodukter, er i endring, sier generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik.

Temaet for konferansen var nettopp «Energi i endring». I tillegg var det formell markering av navnebyttet fra Norsk Petroleumsinstitutt til Drivkraft Norge.

Se fotografens bilder fra årskonferansen her!

– Våre medlemmer har endret seg fra å være oljeselskaper til å bli selskaper som selger ulike typer flytende drivstoff og energi i det norske markedet. Produktene er endret og forbedret i takt med den teknologiske utviklingen. Energistasjoner er derfor en mer dekkende betegnelse enn bensinstasjoner, og dette syns jeg vi fikk synliggjort på årskonferansen, sier Nøstvik.

Konferansen samlet rundt 120 deltakere fra bransjen, næringslivet, politikken og byråkratiet.

– Vi er godt fornøyd med oppmøtet, og ønsker å takke alle som deltok og som dermed var med på å gjøre dette til et vellykket arrangement, sier Nøstvik.

Last ned presentasjonene her:

Under konferansen ble det vist en videohilsen fra Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO. Se filmen her!