Hva er hydrogen?

Hydrogen er en allsidig energikilde som blant annet kan brukes som drivstoff til transport. Brenselceller som omdanner hydrogen og oksygen til strøm kan brukes i personbiler, varebiler og tyngre motorer som lastbiler og busser samt tog og skip. Hydrogen kan bidra til å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren ved at de bare slipper ut vann under forbrenning. Det er i dag få hydrogendrevne kjøretøy og fyllestasjoner for hydrogen i Norge.

Drivkraft Norge mener:

Hydrogen er et viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Teknologien er under utvikling, og trenger derfor tilsvarende fordeler som elbilene har hatt i en introduksjonsfase. Hydrogen er en naturlig del av bransjens energistasjoner. Det er nødvendig med støtteordninger for å få etablert fyllestasjoner for hydrogen. For å få til dette er det viktig å ta tak i dagens barrierer, for eksempel må Enova øke tempoet med utlysninger av konkurranser for bygging av hydrogenfyllestasjoner.

Aktuelt om hydrogen:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt