Drivkraft Norge

Innhold

Artikler

Vis filtrering

52 resultater

Type artikkel
Velg område
52 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Nyhet, Biodrivstoff, Hydrogen, Elektrisitet, Gass

    Faglig takhøyde på frokosmøte

    Regjeringen har signalisert at utslippene fra transportsektoren må kuttes kraftig i tiden fremover. NP arrangerte derfor frokostmøte med fokus på virkemiddelbruken for å nå 2030-målet om 40% reduksjon av klimagassutslipp.

  2. Nyhet, Bensinstasjoner

    Skilt og fasade er viktig for bensinstasjonens utforming

    Skilt og fasader er et viktig element i utformingen av en bensinstasjon. Spesielt er dette aktuelt ved oppgradering og nybygging av stasjonsanlegg. Oljeselskapene bruker mye ressurser på utforming av bensinstasjoner. Dette for å ha en klar og gjenkjennelig profil og at stasjonen er lett synlig for vegfarende.