Drivkraft Norge

Innhold

Artikler

Vis filtrering

86 resultater

Type artikkel
Velg område
86 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Drivstoff, Bensinstasjoner, Avgifter

  Innspill for å redusere koronakrisens økonomiske konsekvenser for bransjen

  Drivkraft Norge har i dag sendt brev til finanskomiteen og finansdepartementet hvor det blant annet bes om at innbetalingen av særavgifter utsettes.

 2. Nyhet, Drivstoff, Bensinstasjoner

  Koronavirus og drivstoffbransjen

  Bransjen tar situasjonen på alvor, og følger myndighetenes retningslinjer. Hygienerutiner skjerpes ytterligere inn.

 3. Nyhet, Drivkraft Norge

  Drivkraft Norges arbeid i tiden fremover

  Administrasjonens arbeid fortsetter som normalt, men de ansatte jobber hjemmefra og fysiske møter gjennomføres fremover via telefon eller digitale flater.

 4. Nyhet, Energistasjoner, Elektrisitet

  Bedre nettleiemodell for ladestasjoner

  Drivkraft Norges umiddelbare reaksjon er at den foreslåtte modellen der nettleien beregnes på grunnlag av maks uttak per dag fremfor per måned som i dag, er en bedring sammenliknet med det forrige forslaget fra NVE.

 5. Nyhet, Biodrivstoff, Klima og miljø

  16 prosent fornybart drivstoff i 2019

  I fjor ble det solgt 640 millioner liter bærekraftig biodrivstoff til veitrafikken i Norge. En økning på nesten 150 millioner liter, sammenliknet med året før.

 6. Nyhet, Tall og fakta, Klima og miljø

  Klimakur 2030 er lagt frem

  Rapporten inneholder forslag til hvordan Norge kan kutte 50 prosent av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor. Transportsektoren skal bidra med størst kutt.

 7. Nyhet, Arrangementer

  Klimavennlige drivstoff – mindre utslipp, flere arbeidsplasser?

  Det er blant temaene som skal diskuteres på konferansen Mobilitet 2020, den 4. og 5. februar.

 8. Nyhet, Drivstoff, Tall og fakta, Diesel, Bensin

  Drivstoffsalget faller

  Salget av bensin og autodiesel til veitrafikken går fortsatt noe ned, viser foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Tre årsaker pekes på som grunnen til nedgangen.

 9. Nyhet, Oppvarming, Industri

  Nå trer forbudet mot fossil fyringsolje og parafin i kraft

  Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger tillatt å fyre med fossil fyringsolje eller parafin. Det er fullt mulig å benytte biofyringsolje eller bioparafin.

 10. Nyhet, Drivkraft Norge

  God jul fra Drivkraft Norge!

  Takk for samarbeidet i året som har gått. Vi ser frem til et nytt og spennende år!