Drivkraft Norge

Innhold

Artikler

Vis filtrering

100 resultater

Type artikkel
Velg område
100 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Politikk, Biodrivstoff, Elektrisitet

  Innspill til NTP

  Drivkraft Norge har sendt svar til Samferdselsdepartementets høring av transportvirksomhetenes oppdrag, i forbindelse med utformingen av neste nasjonale transportplan.

 2. Nyhet, Gass

  Husk på dette når du griller i sommer

  Sommeren er her, og for mange betyr det god grillmat på tallerkenen. Med våre grillvettregler går du en trygg gassgrillsesong i møte.

 3. Nyhet, Politikk, Biodrivstoff, Klima og miljø

  Veibruksavgift på alt biodrivstoff fra 1. juli

  Flertallet har nå bestemt at det ikke gjøres endringer i Stortingets vedtak fra desember i fjor om å innføre veibruksavgift på alt biodrivstoff fra 1. juli i år.

 4. Nyhet, Biodrivstoff, Høringssvar

  Omsetningskravet på høring

  Drivkraft Norge har sendt høringssvar vedrørende økningen i omsetningskravet fra 1. juli 2020. Les vårt innspill her.

 5. Nyhet, Energistasjoner, Elektrisitet, Høringssvar

  Forslag om endringer i nettleiestrukturen

  Drivkraft Norge har i dialog med Elbilforeningen, Zero, NAF, Virke, Energi Norge og bransjeaktørene, sendt svar på høringen fra NVE. Les vårt innspill her.

 6. Nyhet, Biodrivstoff, Avgifter, Høringssvar

  Endringer i særavgiftsforskriften

  Drivkraft Norge har oversendt høringssvar til nytt avgiftsregelverk på biodrivstoff. Les våre innspill her.

 7. Nyhet, Politikk, Biodrivstoff, Avgifter

  Skuffende om bioavgift

  Regjeringen foreslår ingen endringer knyttet til veibruksavgiften på biodrivstoff i revidert statsbudsjett. Det betyr at hvis ikke Stortinget velger å endre på dette i budsjettforhandlingene, blir det full veibruksavgift på alt biodrivstoff fra 1. juli 2020.

 8. Nyhet, Biodrivstoff, Klima og miljø

  Økt bruk av fornybart drivstoff

  Salget av fornybart drivstoff i Norge økte med 20 prosent i 2019, viser tall fra Miljødirektoratet. Spesielt positivt er det at andelen avansert biodrivstoff har økt. Samlet bidro biodrivstoffbruken i 2019 til den største utslippsreduksjonen i transportsektoren.

 9. Nyhet, Drivstoff, Biodrivstoff, Elektrisitet, Klima og miljø

  Rapport: Utfordrer begrepet «nullutslippskjøretøy»

  Rapporten illustrerer at flere typer teknologier kan gi lave klimaavtrykk når man ser det i et livsløpsperspektiv. Drivkraft Norge mener rapporten for alvor viser at definisjonen «nullutslippsbil» i NTP bør endres.

 10. Nyhet, Industri, Biodrivstoff, Elektrisitet, Klima og miljø, Høringssvar

  – Uheldig at Klimakur ikke er teknologinøytral

  For å nå norske klimamål er vi avhengig av et samspill mellom flere teknologier. Drivkraft Norge mener derfor det er uheldig at Klimakur ikke vurderer klimaeffekten av ulike teknologier ut ifra like kriterier. Les vårt høringssvar til Klimakur 2030 her.