Drivkraft Norge

Innhold

Artikler

Vis filtrering

100 resultater

Type artikkel
Velg område
100 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Politikk

  Kompensasjonsordningen vil gjelde drivstoffbransjen

  Regjeringen har fremmet forslaget om kompensasjonsordning til bedrifter som har bortfall av omsetning på bakgrunn av korona-tiltakene. Drivstoffbransjen vil omfattes av denne ordningen.

 2. Nyhet, Politikk, Bensinstasjoner, Avgifter

  – Viktig gjennomslag for bransjen

  Drivstoffbransjen får utsatt innbetalingen av særavgifter til juni, helt i tråd med det Drivkraft Norge har bedt om på vegne av sine medlemmer.

 3. Nyhet

  Bransjen ber om utsettelse av særavgifter

  På vegne av drivstoffbransjen har Drivkraft Norge sendt nytt brev til myndighetene hvor vi ber om at det i første omgang blir innvilget utsatt innbetaling av særavgifter på drivstoff for en periode på 3 måneder.

 4. Nyhet

  Innspill til ny Enova-avtale

  Les Drivkraft Norges innspill til den nye, fireårige avtalen mellom Klima- og miljødepartementet og Enova.

 5. Nyhet, Drivstoff, Bensinstasjoner, Avgifter

  Innspill for å redusere koronakrisens økonomiske konsekvenser for bransjen

  Drivkraft Norge har i dag sendt brev til finanskomiteen og finansdepartementet hvor det blant annet bes om at innbetalingen av særavgifter utsettes.

 6. Nyhet, Drivstoff, Bensinstasjoner

  Koronavirus og drivstoffbransjen

  Bransjen tar situasjonen på alvor, og følger myndighetenes retningslinjer. Hygienerutiner skjerpes ytterligere inn.

 7. Nyhet, Drivkraft Norge

  Drivkraft Norges arbeid i tiden fremover

  Administrasjonens arbeid fortsetter som normalt, men de ansatte jobber hjemmefra og fysiske møter gjennomføres fremover via telefon eller digitale flater.

 8. Nyhet, Energistasjoner, Elektrisitet

  Bedre nettleiemodell for ladestasjoner

  Drivkraft Norges umiddelbare reaksjon er at den foreslåtte modellen der nettleien beregnes på grunnlag av maks uttak per dag fremfor per måned som i dag, er en bedring sammenliknet med det forrige forslaget fra NVE.

 9. Nyhet, Biodrivstoff, Klima og miljø

  16 prosent fornybart drivstoff i 2019

  I fjor ble det solgt 640 millioner liter bærekraftig biodrivstoff til veitrafikken i Norge. En økning på nesten 150 millioner liter, sammenliknet med året før.

 10. Nyhet, Tall og fakta, Klima og miljø

  Klimakur 2030 er lagt frem

  Rapporten inneholder forslag til hvordan Norge kan kutte 50 prosent av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor. Transportsektoren skal bidra med størst kutt.